DEN HELDER - Vervoersmogelijkheden om naar de vaccinatielocatie te gaan mogen geen belemmering zijn of iemand zich wel of niet laat vaccineren. Om die reden is er binnen de gemeente Den Helder gekeken naar mogelijkheden om te reizen naar de vaccinatielocatie in Alkmaar. Zolang de vaccinatielocatie in Den Helder nog niet is gerealiseerd. Dat wordt op 8 maart verwacht.

Thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar ontvangen een brief van het RIVM met informatie en een uitnodiging om contact op te nemen met de GGD voor een vaccinatieafspraak. Inwoners krijgen de vraag of zij zelfstandig of met hulp van een naaste de locatie kunnen bereiken. En of er mogelijkheden zijn om met het openbaar vervoer te reizen.

Wat zijn de opties?
Als het niet mogelijk is om zelf naar de vaccinatielocatie te gaan zijn er meerdere mogelijkheden:
- Via de GGD wordt doorverwezen naar het Rode Kruis. Via het Rode Kruis kunnen mensen ondersteuning krijgen voor vervoer.
- Als iemand rolstoelafhankelijk is, kan deze persoon contact opnemen met zijn zorgverzekeraar om vervoer naar de locatie te organiseren.
- Er zijn vrijwilligersorganisaties zoals georganiseerd door MEE& de Wering, Wonenplus via www.noordkopvoorelkaar.nl of www.nlvoorelkaar.nl waar een aanvraag gedaan kan worden voor ondersteuning bij vervoer naar de vaccinatielocatie.
- Kunt u vervoer wel organiseren of kunt u reizen met openbaar vervoer, maar heeft u onvoldoende financiële middelen? U kunt aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor vervoer via bijzondere bijstand indien u deze extra reiskosten niet kunt betalen.

Om bijzondere bijstand aan te vragen belt u eerst met de Team Zorg, Bijzondere Bijstand. Telefonisch spreekuur op werkdagen van 08.30 - 12.00 uur, telefoonnummer 14 0223.

Wmo-taxivervoer ook mogelijk naar vaccinatielocatie

Alkmaar Inwoners die gebruik maken van Wmo-taxi vervoer kunnen bij de gecontracteerde vervoerders een afspraak maken. Let op: boek de rit zo snel mogelijk, na het maken van een vaccinatieafspraak.

U kunt contact opnemen met:

- Taxi Jaffna Tel.nr: 0223- 707462 of 06-41363636
- Taxi Zwart Tel.nr: 0223 690569
- Taxi Noordkop Tel.nr: 06 28655626
- Taxi Albert Tel.nr: 06 83114354 / 0223- 333333
- IJssel Taxi Den Helder Tel.nr: 06 28480700
- Taxi Noordwest Tel.nr: 06 53911499

De vaccinatielocatie in Alkmaar wordt opgenomen in de rittenadministratie van de auto’s. Indien er nieuwe locaties geopend gaan worden zullen ook deze locaties in de rittenadministratie worden toegevoegd.

Petje af
Tjitske Biersteker, wethouder zorg: “Ik ben heel blij dat we zo snel deze mogelijkheden hebben kunnen organiseren voor onze oudere inwoners. Samen met diverse organisaties hebben we de handen daarvoor op elkaar gekregen. Petje af! Hiermee laten we weer eens zien dat Den Helder een sociaal hart heeft.”