DEN HELDER - De gemeente Den Helder mag een inwoonster verplichten om haar groen geschilderde woning een andere kleur te geven. De kleur van het huis is te fel. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een procedure die de bewoonster van het groene huis tegen de gemeente had aangespannen.

Groene gevels

De vrouw schilderde haar huis in Den Helder in 2017 heldergroen. De gemeente kwam tegen de nieuwe kleur in actie omdat het groen in strijd zou zijn met het lokale welstandsbeleid: de kleur zou te fel zijn en daarmee te veel afwijken van de omgeving. De vrouw kreeg de opdracht om haar huis binnen ruim een jaar een andere, beter passende kleur te geven. De bewoonster weigerde en stapte uiteindelijk naar de rechter.

Kleur is te fel

De voorzieningenrechter geeft haar echter geen gelijk. De gemeente heeft terecht de Welstandsnota 2015 toegepast, waarin staat dat de huizen in de wijk waar de vrouw woont, niet fel gekleurd mogen zijn. De gemeente mocht zich ook baseren op het advies van de welstandscommissie, waarin stond dat er sprake was van een ‘welstandsexces’. De rechter heeft tijdens een bezoek aan het huis zelf ook vastgesteld dat de gevelkleur buitensporig afwijkt van de omgeving.

De gemeente mocht de vrouw dan ook opdragen om de woning in een andere kleur te schilderen. Dat de gemeente haar in 2008 wel toestond om haar huis groen te schilderen, maakt dit niet anders. Toen ging het namelijk om een andere, minder felle tint groen.