DEN HELDER - Bij het monument 'Voor hen die vielen', op de Vijfsprong in Den Helder, hebben Nieuwediepers vanochtend stil gestaan bij de Japanse capitulatie in 1945. Hiermee kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in de Oost.

Locoburgemeester Kees Visser en gemeenteraadslid Nancy List legden gezamenlijk een krans bij het monument.

Het thema van de herdenking, die dit jaar voor de 25ste keer werd gehouden, was 'In vrijheid kiezen'. "Onze gedachten gaan uit naar hen die de vrijheid niet met eigen ogen mochten aanschouwen en voor die tijd het leven lieten", aldus de organisatie. "Samen met hun nabestaanden wijden wij aan hen stilte, gedachten en woorden. Wij gedenken de combattanten, koopvaardijpersoneel en gewone burgers die hun leven gewaagd en gegeven hebben."