DEN HELDER - De gemeente Den Helder en 27 sportverenigingen en eigenaren van sportaccommodaties spreken komende woensdag de intentie uit om te komen tot rookvrije sportparken. Dat doen zij tijdens een gezamenlijke bijeenkomst bij hockeyclub Hermes.

Rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend zijn. Dit kan het beste in een rookvrije omgeving, zonder de verleiding van glimmende pakjes en met het goede voorbeeld om je heen. Daarom wil de gemeente dat bij de start van het sportseizoen in september zoveel mogelijk sportaccommodaties rookvrij zijn. Een motie van D66 en de Stadspartij gaf al aan dat Den Helder is toe aan een rookvrije generatie. Dat houdt niet alleen in dat de overheid uitlegt waarom kinderen niet aan roken zouden moeten beginnen. Het houdt ook in dat we zorgen voor een zoveel mogelijk rookvrije omgeving. Zeker op plaatsen waar je bezig bent met je vitaliteit en je plezier. Daarom zet het college in op rookvrije gemeentelijke sportaccommodaties bij de start van het nieuwe sportseizoen in de hoop dat vele andere sportaccommodaties volgen.

Plan de campagne
Sportwethouder Peter de Vrij licht toe: “We spreken woensdag met elkaar uit dat we onze sportaccommodaties rookvrij willen hebben. We ondersteunen de clubs hiervoor met materialen. Ook gaan we meerdere gesprekken aan en geven we mee hoe we samen naar buiten kunnen treden over rookvrij sporten”. De wethouder begrijpt ook dat de omslag er niet binnen een dag is. “We willen er met elkaar positief in staan. Samen bespreken we welke communicatie goed werkt, wat je kunt doen bij weerstand en hoe je elkaar kunt aanspreken. We weten zeker dat iedereen het beste voor heeft met de gezondheid van zijn leden, maar dat een gewoonte veranderen wel veel aandacht en geduld vergt. In elke fase van het opgroeien willen we kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zodat ze opgroeien als een generatie die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst”, aldus de wethouder.