DEN HELDER - De gemeenteraad van de gemeente Den Helder heeft in de raadsvergadering van maandag 29 augustus 2022 de wethouders benoemd van de acht partijen die samen een coalitie vormen: Michiel Wouters namens Beter voor Den Helder en de Seniorenpartij), Petra Bais voor de VVD, Fotigui Camara namens het CDA), Chris de Koning voor D66, Peter de Vrij namens de PvdA, Pieter Kos voor de Stadspartij Den Helder en Tessa Augustijn voor GroenLinks. Zij vormen samen met burgemeester Jan de Boer het nieuwe college van B en W.


Op www.denhelder.nl/college worden zij verder voorgesteld. Op deze pagina vindt u ook een video waarin de collegeleden zichzelf voorstellen. Op die pagina vindt u ook de portefeuilleverdeling.

De coalitiepartijen hebben een akkoord opgesteld getiteld ‘Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen’. De uitdagingen van deze tijd, zo meent de coalitie, kan Den Helder alleen het hoofd bieden als bestuur en inwoners er samen de schouders onder zetten. In het coalitieakkoord spreken ze af wat ze willen doen om de stad betrokken, vitaal en leefbaar te maken, ofwel: een eerlijke en duurzame stad met gelijke kansen voor iedereen. Het nieuwe college van B en W werkt het coalitieakkoord in de komende weken uit tot een collegeprogramma met een financiële onderbouwing.