DEN HELDER - Dankzij de Mondzorgkaravaan van Dokters van de Wereld krijgen bezoekers en cliënten van het Leger des Heils vrijdag 22 maart een gratis mondzorgbehandeling. Gemeente Den Helder doneert 15.000 euro aan het project.


Helderse wethouder van Volksgezondheid Peter de Vrij draagt de Mondzorgkaravaan een warm hart toe. “Ik vind het belangrijk dat voor iedereen zorg beschikbaar is. Ook voor mensen die het niet kunnen betalen. Daarom doneer ik, namens de gemeente Den Helder, een bedrag van 15.000 euro aan Dokters van de Wereld. Om mondzorg toegankelijker te maken.”

De tandartsbus van de Mondzorgkaravaan staat op de grote parkeerplaats bij de Vismarkt. Vrijwillige tandartsen en mondhygiënisten behandelen twintig bezoekers van het Leger des Heils, voor wie een bezoek aan de tandarts normaal gesproken te duur is.

Landelijk project

Gemeente Den Helder doet mee aan een pilot van het project ‘Vermindering mijding van mondzorg vanwege financiële redenen’ van de ministeries van VWS en SZW en patiënten- en zorgorganisaties. Met dit project wil men oplossingen aandragen om de sociale ongelijkheid met betrekking tot de mondgezondheid te verminderen én de toegang tot mondzorg te verbeteren.

De Mondzorgkaravaan helpt mensen met gebitsproblemen én vraagt aandacht voor de zeker 1,5 miljoen mensen in Nederland die mondzorg mijden omdat ze het niet kunnen betalen. Dokters van de Wereld zet de € 15.000 in om vervolgbehandelingen mogelijk te maken bij lokale praktijken.