DEN HELDER - In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de feestdagen. Tijdens het Donkere Dagen Offensief zetten de politie en gemeente in deze periode, oktober tot maart, extra maatregelen in tegen woning- en auto-inbraken, overvallen en straatroven.

Overvallen
Om overvallen te voorkomen houden we extra toezicht op bepaalde tijdstippen en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan. Zo informeren de handhavers van de gemeente onder meer ondernemers die niet in winkelgebieden gevestigd zijn, over maatregelen die zij kunnen treffen. De ondernemers die wel een vestiging in een winkelgebied hebben krijgen via de KVO-trajecten meer informatie. KVO is het keurmerk veilig ondernemen, waarin politie, brandweer en ondernemers samenwerken aan een veilig winkelgebied.

Woninginbraak
De politie en gemeente zetten onverminderd in op woninginbraak. Nu de dagen weer korter worden, surveilleren zij vaker.

Wat kunt u doen?
Wij vragen u om op basis van ‘Meld verdacht gedrag’ extra op te letten in uw buurt. Wees ook extra alert bij garages, schuren, bedrijven en parkeerterreinen in uw directe leef- en werkomgeving. Ziet u iemand die bijvoorbeeld bij huizen naar binnenkijkt of op de uitkijk lijkt te staan? Spreek diegene eens aan met een simpel “hallo”. Criminelen houden niet van een sociale buurt!

Meld verdacht gedrag
U kent uw wijk het beste. U weet wie uw buren zijn en in welke auto’s ze rijden. Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdacht ziet. Denk aan onbekende personen die bijzonder veel aandacht hebben voor uw woning of op de uitkijk lijken te staan. Noteer het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Of maak een foto van de verdachte situatie. 80% van de woninginbraken wordt opgelost door oplettendheid van burgers.

Wat wil de politie weten?
De politie gaat op zoek naar de persoon of personen die u heeft gezien. Daarom is het belangrijk op het uiterlijk te letten. Noteer zo goed als mogelijk:
- Lengte (groter of kleiner dan uzelf) en postuur (dik of dun)
- Leeftijd (schatting)
- Haarkleur en kapsel
- Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken
- Kleding (opvallende kleur of soort schoenen )
- Tas of rugzak (kleur en soort)
- Vervoermiddel (merk, model, kleur, kenteken)
- Vluchtrichting

Informatie over ’Meld Verdacht Gedrag’
Burgernet https://www.burgernet.nl/
Buurtpreventie Den Helder http://www.buurtpreventiedenhelder.nl/
Tips om een woninginbraak te voorkomen: www.politie.nl/themas/woninginbraak.html / www.politiekeurmerk.nl
Filmpje ’Meld Verdacht Gedrag’: www.youtube.com/watch?v=jPvbxDNFrjg
Anoniem informatie melden: www.meldmisdaadanoniem.nl
U bent slachtoffer van een misdrijf: www.slachtofferhulp.nlinbreker