DEN HELDER - Na uitgebreide participatie heeft het college van B & W nieuw hondenuitlaatbeleid vastgesteld. Dat was nodig omdat niet altijd duidelijk was waar honden los mogen lopen en waar niet. Dit leidde soms tot ongewenste situaties of irritaties. Om te zorgen dat zowel hondenbezitters als inwoners zonder hond weten waar ze aan toe zijn, heeft het college nu aangewezen wat de losloop-, verbods- en aanlijngebieden zijn in de gemeente Den Helder.

Deze gebieden staan aangegeven op een plattegrond op www.denhelder.nl/honden. De kaart is ook in te zien bij de receptie van het stadhuis.

Het nieuwe uitlaatbeleid is aanvullend op de regels van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) die al golden. Die regels zijn:

  • Er mogen geen honden komen op een voor het publiek toegankelijke kinderspeelplaats, zandbak of speelweide. Het college kan nog andere plaatsen aanwijzen waar honden niet mogen komen.
  • Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn. Het college kan plaatsen aanwijzen waar dit niet hoeft.
  • Buiten de bebouwde kom mogen honden los lopen. Het college kan plaatsen aanwijzen waar ze wel aangelijnd moeten zijn.
  • In de periode 1 mei – 1 oktober moeten honden op het strand tussen 10.00 en 19.00 uur aangelijnd zijn.
  • In het duingebied moeten honden aangelijnd zijn.
  • Mensen met een geleidehond of sociale hulphond mogen hun hond overal meenemen, met of zonder riem.

Losloopgebieden

Binnen de bebouwde kom heeft het college 29 losloopgebieden aangewezen. Daar mogen honden vrij rondlopen. De gebieden zijn zo gekozen dat er voor elke inwoner en zijn viervoeter een is op loopafstand. De losloopgebieden hebben een omvang van minimaal 2.000 vierkante meter, maar de meeste hebben een veel grotere oppervlakte. Ze bieden daarmee volop ruimte om meerdere honden tegelijk uit te laten. Daarnaast heeft de gemeente Den Helder natuurlijk ook nog kilometers strand waar honden meestal los mogen lopen. Alleen van 1 mei tot 1 oktober tussen 10.00 en 19.00 uur mag dat niet.

Deel Zeedijk losloopgebied

De hele Zeedijk wordt nu gebruikt als losloopgebied, maar op verzoek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verandert dit. Het hoogheemraadschap is eigenaar van de dijk en constateerde dat door gravende honden kale plekken in de grasmat zijn ontstaan. De dijk kan daardoor verzwakken en HHNK stelde daarom een aanlijnplicht op de hele dijk voor. Om hondenbezitters tegemoet te komen, blijft 500 meter van de dijk binnen de bebouwde kom bij wijze van proef toch een losloopgebied. Wel wordt gevraagd graverij door honden te voorkomen. HHNK controleert de grasmat de komende jaren op kale en daarmee kwetsbare plekken. Na drie jaar wordt besloten of dit deel van de dijk losloopgebied blijft. Op de rest van de dijk geldt voortaan een aanlijnplicht.

Buiten de bebouwde kom

Honden mogen buiten de bebouwde kom overal loslopen, behalve in drie gebieden. Hier geldt een aanlijnplicht. Die gebieden zijn: de al genoemde Zeedijk, het ontvangstgebied en de mountainbikeroute van Mariëndal en het groen langs de fiets- en kanoroute tussen Den Helder en Julianadorp. De laatste twee gebieden worden vaak door veel mensen tegelijkertijd gebruikt. De combinatie van (veel) fietsers, spelende kinderen en wandelaars met loslopende honden is hier niet gewenst. De hond aan de lijn is dan een betere, veiligere oplossing.

Speeltuinen en sportvelden

Verder zijn er gebieden waar honden niet mogen komen, om mogelijke overlast te voorkomen. Naast de al genoemde plekken (publiek toegankelijke kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides) heeft het college nog acht verbodsgebieden aangewezen. Dat zijn de sportterreinen en de ijsbaan in Julianadorp.