DEN HELDER - Op 11 maart 2022 ondertekenden vertegenwoordigers van de gemeente Den Helder, Grondstoffen- en duurzame-energiebedrijf HVC, het Ministerie van Defensie, Woningstichting Den Helder en Willemsoord bv een intentieverklaring voor de aanleg van een duurzaam warmtenet. De verklaring richt zich in eerste instantie op het vastgoed van de Marinehaven, de gebouwen op Willemsoord en zo’n 3300 woningen in De Schooten, die in bezit zijn van Woningstichting Den Helder. Eind 2022 zal gestart worden met de realisatiefase.

Samenwerken

Alle genoemde partijen hebben belang bij de warmtetransitie, geen van de partijen kan dit alleen. Door samen te werken is het mogelijk om op de korte termijn (in 2023) de eerste gebouwen aan te sluiten op een nieuw, duurzaam warmtenet. De intentieverklaring werd ondertekend in De Witte Raaf op de Nieuwe Haven door wethouder Remco Duijnker, namens de gemeente, Marco van Soerland, directeur Warmte bij HVC, CDR Harold Liebregs, directeur Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid Defensie, Robbert Waltmann, directeur Woningstichting Den Helder en Ariane Hoog, directeur Willemsoord bv. Bij de ondertekening waren delegaties van alle bovengenoemde partijen en het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aanwezig.

Nederland aardgasvrij

In Nederland moeten alle gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn en dus op een andere manier verwarmd worden. De partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend, hebben het voornemen om gas te vervangen door een warmtenet met aardwarmte als bron. Het doel is een warmtenet dat duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat betekent dat het schoon is en altijd beschikbaar, ongeacht ontwikkelingen in de wereld. Inwoners zullen dan ook merken dat een warmtenet zorgt voor een warm en comfortabel huis. Wethouder Duijnker van gemeente Den Helder: ’Dit is een mooie stap in de verduurzaming voor de gemeente Den Helder, zo bieden we inwoners een extra mogelijkheid voor een aardgasvrije woning’.

Aardwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd is warmte die gewonnen wordt uit warm water dat op enkele kilometers van het aardoppervlak ligt. Dat water wordt omhoog gepompt en geeft warmte af via wisselaars aan het warmtenet. Deze warmte wordt via het warmtenet naar gebouwen en woningen geleid. Het afgekoelde water stroomt terug in de aarde om opnieuw op te warmen. Deze vorm van energie is een schoon en betaalbaar alternatief voor fossiele brandstoffen.

Uitstekende bodem voor aardwarmte

Den Helder biedt letterlijk en figuurlijk een uitstekende bodem voor aardwarmte.
Dat heeft meerdere redenen.

  • De Koninklijke Marine. Defensie stapt over op groene energie. Aardwarmte voor de marine sluit aan bij het doel van Defensie om voor alle kantoren minder gas en meer duurzame energie te gebruiken. Ten minste de helft van de energie moet groen zijn in 2030. Rijksvastgoed voert de verduurzaming uit in opdracht van Defensie. En omdat het marineterrein Nieuwe Haven al in bezit is van een (gasgestookt) warmtenet, hoeft dat daar niet te worden uitgebreid.
  • Woningstichting Den Helder. Ingebruikname van een geothermiebron vraagt om volume. Een bron wordt technisch regelbaar met voldoende aansluitingen. Woningstichting Den Helder heeft alleen in De Schooten al zo’n 3000 woningen in bezit die aangesloten kunnen worden op het warmtenet.
  • Energie- en grondstoffenbedrijf HVC. HVC is een publiek bedrijf met 48 gemeenten en 8 waterschappen als aandeelhouder. HVC heeft geen winstoogmerk, maar helpt gemeenten in het zoeken naar en realiseren van passende oplossingen voor de transitie van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. Die oplossingen moeten duurzaam zijn, maar ook betrouwbaar en betaalbaar.
  • Helderse bodem. De Helderse aardlaag leent zich uitstekend voor aardwarmte.
  • Willemsoord. Het terrein dat voornamelijk uit historische gebouwen bestaat, staat voor een lastige opgave als het om de energietransitie gaat. Het warmtenet biedt huurders een kans aan te sluiten en zo te verduurzamen.
  • Gemeente Den Helder. De gemeente Den Helder wil in 2040 energieneutraal zijn, waar een betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening voor de inwoners en bedrijven flink aan bijdraagt. Een warmtenet past daar goed bij