DEN HELDER - Zaterdagochtend 29 mei 2021 rond 11.00 uur vindt de eerste proefvaart plaats ter voorbereiding op een veilige en vlotte omvaarroute. Deze omvaarroute is nodig tijdens de renovatie van de Koopvaardersschutsluis, die in 2023/2024 lange tijd gestremd is. Een leeg zandschip van Firma Spaansen uit Winkel, de Zandexpress5 (89,5 bij 9,5 meter), vaart de Koopvaarders Binnenhaven af tot aan de Boerenverdrietsluis. Daar draait hij 180 graden in de Maritieme Binnenhaven en vaart hij weer terug naar het Noordhollandsch kanaal.


Langs de kades tot de Boerenverdrietsluis wordt door verschillende betrokkenen op veertien meetpunten de stroming, verticale waterverplaatsing en het effect van de doorvaart op kades en steigers gemeten.

Er volgen nog meerdere proefvaarten. Zo wordt nog een keer dezelfde route gevaren, maar dan met een geladen schip. En er komt ook een proefvaart bij het omvaarroutedeel van de Boerenverdrietsluis tot het Nieuwe Diep. De proefvaarten zijn onderdeel van het inrichten van een veilige, vlotte en verantwoorde omvaarroute door Port of Den Helder, in opdracht van de gemeente Den Helder.

Samenwerking staat centraal
Samenwerking is het trefwoord bij het inrichten van het vaarwegmanagement voor de omvaarroute. De verschillende publieke autoriteiten (Port of Den Helder, Rijkshavenmeester, provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), het georganiseerd bedrijfsleven maar ook Willemsoord, het KIM en scheepvaartvertegenwoordigers, werken samen aan een veilige, vlotte en verantwoorde omvaarroute in 2023/2024 met minimale overlast voor alle betrokkenen.

Ook bij de eerste proefvaart staat de samenwerking centraal:

- Firma Spaansen stelt zijn schip om niet beschikbaar
- De zeekadetten helpen mee met de metingen in ruil voor een college door de havenmeester over stroming en zuigkrachten op schepen;
- Jachthavenbeheerders meten mee;
- En ook bedrijven langs de omvaarroute waar metingen zullen plaatsvinden, stellen hun kades beschikbaar.

Havenwethouder Kees Visser: ‘De renovatie van de Koopvaardersschutsluis is nodig vanwege een bacterie die de damwanden van de sluis aantasten. Dan is het wel zo prettig als de scheepvaart tijdens de renovatie van een veilige en vlotte omvaarroute gebruik kan maken. Maar voordat het zover is, is het belangrijk om te onderzoeken wat eventuele knelpunten zijn. Ik ben heel blij dat we deze proefvaart nu kunnen uitvoeren met behulp van al die vrijwilligers van verschillende organisaties. Dankzij hun inzet hebben we straks goede onderzoeksresultaten waarmee we verder kunnen.’

De onderzoeksresultaten van de eerste proefvaart bepalen welke vervolgonderzoeken er nodig zijn voor een vlotte en veilige omvaarroute. Tevens zal de optimale afstemming tussen het weg- en het scheepvaartverkeer tijdens de tijdelijke omvaarroute onderzocht gaan worden. Over de vraag of de omvaarroute na de renovatie van de Koopvaardersschutsluis de definitieve route wordt voor de recreatievaart, neemt de gemeenteraad van Den Helder pas in 2023/2024 een besluit.

Informatie over de Koopvaardersschutsluis staat op de website van Provincie Noord-Holland (www.kvssdenhelder.nl) en op de website gemeente Den Helder (www.denhelder.nl/sluizen).