DEN HELDER - Na jarenlange discussie verhuizen ambtenaren en het gemeentebestuur van Den Helder naar een nieuw onderkomen. Het bestuurscentrum van de stad zetelt vanaf maandag op het Kooypunt aan de buitenrand van de gemeente.

Het stadhuis houdt de gemoederen al jaren bezig in Den Helder. Nieuwbouw, verbouw, verhuizen en tóch geen nieuwbouw: alles heeft in Den Helder de revue al gepasseerd. De politiek kwam er vooral vanwege de kosten onderling niet uit. Ook de Helderse bevolking kwam met regelmaat in opstand tegen allerlei plannen, maar vandaag verhuist dan eindelijk het het gemeentebestuur en het ambtenarenapparaat naar een nieuw onderkomen.

Het huidige stadhuis, een voormalig bejaardenhuis, zou te slecht zijn om nog langer in te werken. Ambtenaren klagen over het slechte klimaat in het gebouw. Het is te klein en het lekt. Afgelopen jaar is de knoop doorgehakt na opnieuw een mislukt plan voor renovatie van het gebouw.

Vanaf maandag huizen het nieuwe college van Den Helder en de ambtenaren in het pand van de Rabobank aan de Kooypunt ten zuiden van de stad. De publieksbalie voor onder meer paspoorten, rijbewijzen en de JA-NEE-reclamestickers blijft in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg in Den Helder.