DEN HELDER - Wilt u elektrisch rijden maar heeft u geen mogelijkheid om thuis te laden? Dan kunt u via de website van gemeente Den Helder (www.denhelder.nl/laadpaal) vragen om een openbare laadpaal. Een aanvraag doen gaat eenvoudig, snel en is gratis.

‘Een laadpaal in de buurt helpt om Den Helder stap voor stap te verduurzamen’, zegt wethouder duurzaamheid Remco Duijnker. ‘Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de lokale luchtkwaliteit. Bovendien draagt het bij aan de klimaatdoelstellingen. Daarom willen we het in Den Helder zo aantrekkelijk mogelijk maken om een elektrisch te gaan rijden.’

De wethouder verwacht dat het gebruik van Helderse laadpalen eind 2021 is gestegen. De cijfers laten in de laatste drie jaar ook een toename zien, zowel in aantal als in energiegebruik (zie tabel). Dat zou dus betekenen dat het elektrisch rijden een vlucht neemt en dat juich ik toe.’

Voornamelijk elektrisch
De verwachting is dat vanaf 2030 nieuw verkochte auto's voornamelijk elektrisch zijn. Zo'n twee miljoen elektrische auto’s rijden er dan rond in Nederland, is de voorspelling. Naast de milieuvoordelen en schone lucht, kan elektrisch rijden een impuls geven aan de economie, het MVOondernemerschap en aan stiller, lokaal vervoer. Maar daarvoor moet het aantal openbaar toegankelijke laadpalen dus groeien

Een laadpaal bij u in de buurt?
Via www.denhelder.nl/laadpaal kunt u een aanvraag indienen. Als het verzoek aan de voorwaarden voldoet en er onvoldoende publieke laadpalen in de buurt staan, kiest de gemeente een geschikte locatie. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat de laadpaal voor meerdere elektrische rijders beschikbaar moet komen. Als een bepaalde locatie populair blijkt te zijn, dan komen daar in de toekomst meerdere palen. Voor plaatsing is een verkeersbesluit, een vergunning en netaansluiting nodig. Het proces neemt gemiddeld 16 weken in beslag, maar daarna is elektrisch rijden een fluitje van een cent. De eerste aanvraag is al binnen en in behandeling.

Laadpalen elektrische auto's in toekomst van MRA-E
Om beter aan te kunnen sluiten bij een toenemende vraag naar publieke laadpalen in de buurt, stapt Den Helder eind mei over naar het regionale netwerk MRA-Elektrisch (MRA-E). Hierin werken overheden, waaronder de Noordkopgemeenten, Schoorl, Alkmaar, Amsterdam en Haarlem samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren. Den Helder kan zo meer bereiken dan in haar eentje.