DEN-HELDER - In totaal zijn een vijftal horecazaken gecontroleerd in Den Helder. Drie horecazaken zijn betrapt op energiefraude. De fraude kwam aan het licht tijdens een gezamenlijke controle van toezichthouders van de gemeente, medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), Liander en de politie. De controle vond vorige week plaats.

Drie horecazaken bleken te frauderen met energie. Een van de zaken is meteen afgesloten van stroom en gas. De eigenaren kunnen allen een boete tegemoet zien.

Bij de andere twee bedrijven constateerden de controleurs enkele kleine overtredingen van de Drank- en Horecawet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de wet over de omgevingsvergunning). Hiervoor krijgen de exploitanten een officiële waarschuwing.

De horeca is een gevoelige branche als het gaat om ondermijnende criminaliteit. Daarom hebben gemeente en politie hier extra aandacht voor door regelmatig controles uit te voeren.