DEN HELDER - Huishoudens met een laag inkomen kunnen voor 2023 een energietoeslag aanvragen. De toeslag is bedoeld als bijdrage in de hoge energiekosten. De bijdrage is € 1.300 per huishouden. In de derde week van november hebben alle huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente Den Helder bekend zijn, de energietoeslag automatisch gekregen.

De Nederlandse regering heeft eind 2022 al besloten om ook voor 2023 een energietoeslag te verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. Daarvoor moest de Participatiewet worden aangepast. Gemeenten moesten daar op wachten voordat de energietoeslag 2023 uitgekeerd kan worden.

Geen automatische betaling gehad, wel laag inkomen?

De Helderse huishoudens met een laag inkomen die de energietoeslag 2023 niet automatisch hebben gekregen, kunnen een aanvraag indienen via de website van de gemeente: www.denhelder.nl.

Met een laag inkomen wordt bedoeld een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Op de website van de gemeente staat een verdere uitleg en alle andere geldende voorwaarden. De wijksteunpunten kunnen hulp bieden bij het aanvragen van de energietoeslag. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024.

Wethouder Peter de Vrij over de energietoeslag: “ De zorgen over het kunnen betalen van de energierekening zijn er nog steeds. Daarom komen we opnieuw met een geldelijke tegemoetkoming.”