DEN HELDER - De uitbetaling van de eenmalige energietoeslag van € 800,- voor huishoudens met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum) is in volle gang. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2022.

De energietoeslag is al overgemaakt naar inwoners die bij ons bekend zijn. Dit heeft de gemeente kunnen doen voor inwoners die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ, of omdat zij maandelijks bijzondere bijstand krijgen.

Komt u in aanmerking?

Huishoudens die wel een maximaal inkomen van 120% van het sociaal minimum hebben, maar geen (bijzondere) bijstandsuitkering ontvangen, kunnen online de eenmalige energietoeslag aanvragen.

Sinds 15 april zijn al veel aanvragen binnengekomen, de gemeente zal deze zorgvuldig en zo snel mogelijk behandelen.

Wethouder Peter de Vrij over de energietoeslag: “ De zorgen over het kunnen betalen van de energierekening nemen toe onder onze inwoners. Daarom is de gemeente momenteel met verschillende organisaties in gesprek om onze inwoners, die geconfronteerd worden met hoge energiekosten, te kunnen ondersteunen.”