DEN HELDER - Het Marine Sanatorium Fonds (MSF) is opgericht op 12 oktober 1918 en viert morgen het honderdjarig bestaan. Ter ere van dit heugelijke feit heeft het college besloten de Stichting MSF de erepenning van de stad toe te kennen. Locoburgemeester Kees Visser reikt deze penning vrijdag 12 oktober uit aan het bestuur van het MSF.


Het Marine Sanatorium Fonds werd honderd jaar geleden opgericht ter bestrijding van de tuberculose onder het marinepersoneel en hun gezinnen. De oprichting van het fonds vond plaats in het Algemeen Militair Tehuis aan de Spoorstraat in Den Helder en was in feite een geesteskind van de bonden van onderofficieren bij de Koninklijke Marine.

Tuberculose (tbc) was begin 20e eeuw een gevreesde ziekte en het gezin met een tbc- patiënt stond voor zeer hoge kosten. In de zomer van 1918 bleek dat onder de gezinnen van marinepersoneel 37 vrouwen en 27 kinderen onmiddellijk sanatorium-verpleging nodig hadden en voor een groot aantal anderen was behandeling wegens pré-tuberculose noodzakelijk. Gezinnen waren dan afhankelijk van liefdadige instellingen. Van overheidswege was in deze geen hulp te verwachten. Het Marine Sanatorium Fonds werd opgericht met het doel om die kosten te bestrijden

Vanaf 1992 is de naam veranderd in De Stichting MSF. Er wordt financiële hulp geboden aan marinemensen die buiten hun schuld om in financiële problemen raken. Ook springt de stichting regelmatig bij wanneer er, bijvoorbeeld ten behoeve van een familielid, hoge kosten worden gemaakt voor veelvuldig ziekenhuisbezoek.