DEN HELDER - Organisaties die volgend jaar een evenement of publieksactiviteit in Den Helder willen organiseren en een financieel steuntje in de rug nodig hebben, kunnen bij de gemeente een financiële bijdrage aanvragen. Aanvragen voor evenementensubsidie moeten vóór 1 oktober 2023 bij de gemeente binnen zijn. Evenementen gericht op de sectoren maritiem, techniek en energie hebben een grotere kans op een bijdrage in de kosten.


Op www.denhelder.nl/evenementensubsidie staat hoe u evenementensubsidie kan aanvragen. Daar staat ook de ‘Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020’ en de bijbehorende nadere regels.

Wethouder Fotigui Camara: ‘Evenementen zijn onlosmakelijk verbonden met onze gemeente. Voor het jaar 2024 stellen wij weer ruim €150.000,- beschikbaar om evenementen financieel te steunen. Ik hoop dat we volgend jaar weer veel mooie evenementen in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen tegemoet kunnen zien.’

De gemeente ondersteunt niet alleen bestaande initiatieven maar daagt ook organisaties uit om nieuwe evenementen of activiteiten te ontwikkelen. En dan vooral gericht op de maritieme, techniek- of energiesector. Ook blijft het mogelijk voor culturele, sportieve of andere vermakelijke evenementen of publieksactiviteiten evenementensubsidie aan te vragen, als dat noodzakelijk is voor het laten plaatsvinden ervan.

Meer informatie
Voor meer informatie over de evenementensubsidie kunt u contact opnemen met Rian van Leijden, managementassistente team Omgeving, telefoonnummer 14 0223 of e-mail r.van.leijden@denhelder.nl. Zij is bereikbaar van maandag tot en met woensdag.

Citymarketing zorgt voor advies, ondersteuning, promotie en afstemming van evenementen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Manouk van Deutekom via 0223-674601 of per e-mail via manoukvandeutekom@citymarketingdenhelder.nl.