DEN HELDER - Als gemeente Den Helder hebben we de komende tijd extra aandacht voor (brand)veiligheid. Dat doen we samen met de brandweer. Lees in dit artikel belangrijke informatie over nieuwe regels voor rookmelders, foutparkeren en waar en wanneer u ons vragen kunt stellen.

Rookmelders

Elke woning moet vanaf 1 juli 2022 een of meerdere rookmelders hebben. Dat moet volgens de wet op elke verdieping met een verblijfsruimte of afgesloten ruimte. Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van giftige rook. Rookmelders zijn dus van levensbelang. Hoe sneller u of een ander de brand ontdekt, des te meer tijd en kans er is om het gebouw veilig te verlaten.

Misschien heeft u vragen. Wat is bijvoorbeeld een goede rookmelder? Waar kunt u een rookmelder het best plaatsten? Of hebt u hulp nodig bij het plaatsen van de rookmelder? U vindt veel informatie op de website www.rookmelders.nl, maar u kunt de vragen ook direct aan ons stellen.

Experience Store en Juttersmarkten

Wij geven op zaterdag 25 juni 2022 voorlichting vanuit de Experience Store van Citymarketing Den Helder. U vindt dit gebouw aan de Spoorstraat 2. Verder staan we vanaf dinsdag 28 juni elke week met een kraam op de Juttersmarkt. Naast rookmelders kunt u ons onder andere vragen stellen over hout stoken, rookoverlast, koolmonoxide, brandveiligheid op vakantie, scootmobielen, opladers, zonnepanelen en andere zaken rondom (brand)veiligheid.

Zowel bij de Experience Store als tijdens de Juttersmarkten is een brandweervoertuig aanwezig. Bezoekers kunnen hierin zitten, het gereedschap vasthouden en voor de foto ook een helm opzetten. Daarnaast zijn er veel hebbedingetjes. Interessant voor jong en oud.

Foutparkeerders

Bij een brand of verkeersongeluk kan elke seconde tellen. Het is dan belangrijk dat de brandweer, politie en ambulance zo snel mogelijk hulp kunnen bieden. Vooral grote voertuigen zoals bluswagens hebben steeds meer moeite om door smalle straten te komen. Daarom gaan we ook door de wijken rijden om hier aandacht voor te vragen. Als iemand bijvoorbeeld fout parkeert, dan wordt er gewaarschuwd. Bij herhaling kan er worden bekeurd.