DEN HELDER - Handhavers van de gemeente gaan de komende maand in de Marsdiepstraat actief controleren op verkeersovertredingen. Aanvankelijk beperken zij zich tot het uitdelen van waarschuwingen, waarna zij op een bepaald moment overgaan tot bekeuren.


Klachten

Inwoners en ondernemers hebben de afgelopen periode geklaagd over gevaarlijke verkeerssituaties. Zo wordt er vanaf de zijde aan het Marsdiepplein regelmatig tegen de richting in gereden. Daarnaast wordt er buiten de aangegeven parkeervakken geparkeerd en wordt de afzetting op de woensdagmarkt opzettelijk omzeild door over het voetpad te rijden. Dergelijk gedrag leidt tot onveilige verkeerssituaties en overlast.

Welke regels gelden er?

  • In de Marsdiepstraat geldt een verplichte rijrichting voor auto’s en vrachtwagens.
  • Het deel rondom winkelcentrum Marsdiep is aangemerkt als (woon)erf. Dit betekent dat voertuigen in de daarvoor bestemde vakken moeten parkeren. Daarnaast moet men binnen dit gebied stapvoets rijden (maximaal vijftien kilometer per uur).
  • Er worden de komende maand meerdere controles gehouden. Burgemeester De Boer vraagt weggebruikers de verkeersregels te respecteren. ,,Dat moet altijd. Daarbovenop kan het juist in deze periode geen kwaad om voorzichtig te zijn en goed op elkaar te letten. Het wordt steeds vroeger donker. Daarnaast is het door de aankomende feestdagen steeds drukker in de winkelstraten.”