DEN HELDER - Het takenpakket van de boa’s, de Buitengewoon opsporingsambtenaren, is in de afgelopen jaren namelijk steeds meer uitgebreid met taken rond leefbaarheid en veiligheid. En dat stopt niet. Daarom krijgt onze gemeente dit jaar en de daaropvolgende jaren, 38.000 euro van het ministerie van Justitie en Veiligheid om te kunnen investeren in handhaving.


Burgemeester Jan de Boer is blij met het extra geld, juist door al die extra taken en het belang van het werk van de boa’s. Niet alleen op naleving van regels maar ook op het voorkomen van zaken. ‘Ze zijn vaak het eerste aanspreekpunt in de wijk. Ze handhaven op zaken die vaak overlast geven, zoals afval, hinderlijk gedrag en verkeersovertredingen. Hun werk draagt direct bij aan de leefbaarheid en veiligheid in een wijk. In veel situaties zijn ze ook de onmisbare samenwerkingspartner van de politie.’

De gemeente Den Helder gaat het geld gebruiken om tijdelijk ondersteunend personeel in te kunnen huren op piekmomenten en voor (preventieve) werkzaamheden op het gebied van overlast en de Alcoholwet