DEN HELDER - Gemeente Den Helder organiseert een extra informatieavond over de gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen. Deze is op donderdagavond 13 februari 2020. Geïnteresseerden inwoners kunnen zich aanmelden via www.duurzaambouwloket.nl/actiedenhelder. Met de extra avond verwacht de gemeente te voldoen aan de grote belangstelling van bewoners voor de actie. Zeker 300 inwoners hebben zich ingeschreven voor de twee eerder geplande informatieavonden.

De collectieve inkoop zonnepanelen organiseren we samen met het Duurzaam Bouwloket én met erkende en gespecialiseerde installateurs uit de directe regio. Deze maken voor deelnemers een aanbod op maat. Inwoners kunnen zich aan huis laten adviseren door één van de specialisten. Maar ze kunnen ook informatie ophalen en vragen stellen tijdens een van de informatieavonden voor bewoners. Gemeente Den Helder ondersteunt de collectieve inkoopactie zodat inwoners kunnen bijdragen aan een schone toekomst met minder CO2-uitstoot.
De informatieavonden op 4 februari (stadhuis Den Helder) en 6 februari (MFC ’t Dorpshuis in Julianadorp) zijn al volgeboekt. Daarom organiseert gemeente Den Helder, samen met het Duurzaam Bouwloket, een extra informatieavond op donderdag 13 februari 2020, vanaf 20.00 uur in MFC 't Wijkhuis, Texelstroomlaan 5, Den Helder.

De bijdrage van inwoners is belangrijk voor het realiseren van de ambities die de gemeente heeft op het gebied van de energietransitie.
Wethouder duurzaamheid Remco Duijnker is dan ook blij met de belangstelling: “We weten dat energiebesparing en opwek van duurzame energie leeft, maar dat beide informatieavonden al zo snel vol zouden lopen, had ik niet verwacht. Aangezien we onze inwoners goed willen voorlichten over de actie, organiseren wij een extra avond. Samen maken we immers Den Helder stap voor stap duurzaam”.