JULIANADORP - De ruim 200 woningen van nieuwbouwproject 't Laar in Julianadorp zijn opgeleverd en ook het winterverblijf voor vleermuizen is klaar. Om de afronding van het project te vieren is maandag een feestelijke bijeenkomst gehouden, waar wethouder Petra Bais de sleutel van het vleermuisverblijf in ontvangst heeft genomen.


Anders dan bij een woning gebruikt de wethouder de sleutel niet om het onderkomen voor vleermuizen binnen te komen. Ze bewaart de sleutel op het stadhuis, zodat de vleermuizen in het afgesloten verblijf niet gestoord worden. De dieren zelf kunnen uiteraard wel naar binnen en buiten.

Het winterverblijf is ontwikkeld samen met Jan Boshamer, ecoloog, vleermuisonderzoeker en inwoner van Julianadorp. Wethouder Bais is blij met het initiatief van Boshamer: “Het is niet alleen belangrijk dat we genoeg woningen bouwen voor inwoners, maar dat we ook oog blijven houden voor de dieren en de natuur.”

Ruim 90 huizen in laatste fase
Het vleermuisverblijf staat bij veld 3 van ’t Laar, dat na veld 1 en 2 als laatste van het project is gerealiseerd. Veld 3 telt ruim 90 nieuwe woningen, waaronder 20 middenhuur woningen en 12 levensloopbestendige woningen. Op een paar zelfbouwwoningen van particulieren na is de ontwikkeling van veld 3 afgerond en wordt de inrichting van de openbare ruimte afgemaakt.

Om de woningen in ’t Laar te kunnen ontwikkelen was het nodig bomen te kappen. Deze bomen zijn gecompenseerd met de ontwikkeling van het Schooterduinpark en enkele maatregelen in het gebied zelf. Het vleermuisverblijf is er daar één van. Een andere maatregel is dat in de lichtmasten op veld 3 een andere kleur licht is gebruikt, die minder overlast geeft voor de nachtvliegende zoogdieren. Daarnaast is ook een stuk bosplantsoen niet gekapt.

Vleermuizen kwetsbaar
Op de bijeenkomst waar alle nieuwe bewoners voor waren uitgenodigd, vertelde Boshamer meer over het vleermuisverblijf. Hij benadrukte dat het heel belangrijk is dat het verblijf niet verstoord wordt, zeker in de winterperiode. Want in winterslaap duurt het een half uur voordat vleermuizen wakker zijn en kunnen vliegen. Ze zijn dan dus erg kwetsbaar. Bij de ingang van het verblijf wordt daarom een bord geplaatst met de tekst 'Ssst, hier slapen vleermuizen, niet storen!'.

Digitale rondleiding vleermuisverblijf

Mensen zijn niet welkom in het verblijf, maar ze kunnen wel een digitale rondleiding krijgen. In een filmpje, dat op Facebook staat en vanaf morgen ook op onze website (www.denhelder.nl/vleermuisverblijf), toont Boshamer hoe het winterverblijf er uitziet en vertelt hij meer over de achtergronden. Verwacht wordt dat niet alleen vleermuizen, maar ook vlinders, kikkers en salamanders hun weg naar het verblijf weten te vinden.