DEN HELDER - De provincie Noord-Holland en de gemeenten steunen de culturele instellingen in NoordHolland met ruim 11 miljoen euro. Hierdoor krijgen ook Theater de Kampanje, Stichting Museumhaven, De Nollen, het Reddingmuseum en Triade financiële steun. Daarnaast krijgen Cinema Zevenskoop en de Kunstuitleen geld uit het Helderse steunfonds als bijdrage om de tekorten die ontstaan door de coronamaatregelen op te vangen. Zo houden we de kunst- en cultuursector in Den Helder in stand.

Wethouder financiën Kees Visser: ‘Op het gebied van kunst en cultuur heeft Den Helder veel te bieden. Cultuur zorgt voor ontwikkeling, plezier en ontspanning voor inwoners en bezoekers. De cultuursector vormt bovendien een belangrijk onderdeel van de economie in onze stad. Mijn doel is om de cultuursector in Den Helder door de coronacrisis te loodsen. Onze culturele partners moeten deze tijd door komen; of het nu om Theater de Kampanje gaat, het Reddingmuseum of Triade. De bijdrage van de provincie helpt ons daar ontzettend bij. Aanvullend zetten we het Helders steunfonds in. Op deze manier is er een goede basis gelegd voor deze organisaties om deze moeilijke tijden door te komen.’

Voor de zomer heeft de provincie een bedrag van maximaal 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De provincie heeft met de gemeenten besproken welke instellingen ondersteuning kunnen gebruiken. Gemeenten hebben samengewerkt en in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds. Door de bundeling van krachten kunnen gemeenten en provincie 100 instellingen steunen om de Covid-19 crisis door te komen. Het geld wordt verdeeld onder 35 musea, 17 (pop) podia, 7 bibliotheken, 6 festivals en 35 andere culturele instellingen. De instellingen zijn verspreid over de hele provincie.