DEN HELDER - Ondernemers in gemeente Den Helder met een restaurant of café kunnen een tegemoetkoming aanvragen van € 2.000,- in de materiële vaste lasten. De gemeente wil hiermee helpen voorkomen dat deze ondernemers hun deuren moeten sluiten vanwege de nieuwe coronamaatregelen.

In de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar is besloten om ondernemers -die een restaurant of café runnen- financieel te steunen. Op deze manier wil de gemeente deze ondernemers een hart onder de riem steken. De bijdrage is € 2.000 per onderneming. Deze regeling komt bovenop de regelingen vanuit het Rijk.

Wethouder financiën Kees Visser: ‘De maatregelen die het Rijk heeft genomen om de omikron-variant te bestrijden raken veel ondernemers, ook in Den Helder. Het zijn moeilijke tijden en voor veel ondernemers ook een onzekere tijd. Met deze vergoeding uit het Helders steunfonds bieden we een extra steuntje in de rug voor de ondernemers van restaurants en cafés.’

Aanvragen Via de website van de gemeente (www.denhelder.nl/steunfonds) kan men een aanvraag indienen.

Voorwaarden
De voorwaarden voor de vergoeding zijn vastgelegd in de verordening tijdelijke tegemoetkoming materiële vaste lasten voor restaurants en cafés gemeente Den Helder. Ondernemers kunnen de vergoeding aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Aanvragen van 22 december 2021 tot 1 mei 2022
Een aanvraag voor vergoeding kan worden ingediend vanaf 22 december 2021 tot 1 mei 2022. Binnen zes weken krijgt men bericht of een aanvraag wordt toegekend.