DEN HELDER - De gemeente trekt samen op met de Noordwest Ziekenhuisgroep om in Den Helder een vondelingenkamer te realiseren. De plannen zijn in een vergevorderd stadium. Het ziekenhuis verzorgt een ruimte en zet verpleegkundig personeel in. De kamer wordt deels gefinancierd door de gemeente. Een installatiebedrijf heeft toegezegd de aanleg van een alarm- en beveiligingssysteem voor zijn rekening te nemen.

Moeders die geen raad weten met hun kind. Dat gebeurt gelukkig niet vaak, maar als het voorkomt is het goed dat ze er zijn: vondelingenkamers. Er kunnen situaties zijn waarin ze nodig zijn. Bijvoorbeeld als moeders de zwangerschap geheim houden, uit angst voor mogelijke repercussies. Ze kunnen dan geen andere mogelijkheid zien dan de baby af te staan.

Om te voorkomen dat het kindje op een onveilige plaats wordt achtergelaten of dat het geweld wordt aangedaan, heeft Stichting Beschermde Wieg op diverse plaatsen in Nederland vondelingenkamers ingericht. In onder meer ziekenhuizen, waar ouders hun baby in een veilige omgeving kunnen neerleggen. Bij een anonieme achterlating van de baby bestaat altijd de mogelijkheid dat moeder en kind op een later tijdstip herenigd worden.

Vanuit zorg voor de jeugd, wil de gemeente voorkomen dat baby’s na de geboorte ontwikkelingsproblemen oplopen en dat zij direct de juiste hulp krijgen. Daarom draagt Den Helder 20.000 euro bij voor de kamer. Naar verwachting zal de vondelingenkamer slechts zeer incidenteel worden gebruikt. Toch kan de aanwezigheid van deze voorziening veel leed en hoge kosten voorkomen.

De dichtstbijzijnde vondelingenkamer is in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. De kamer in Den Helder heeft daardoor ook een regionale functie.

Overigens kunnen wanhopige zorgmijdende zwangere en pas bevallen vrouwen al in een eerder stadium hulp vragen, via de 24-uursnoodlijn van Beschermde Wieg. Samen wordt gekeken naar een betere oplossing dan het anoniem afstand doen van haar baby. Als een moeder in de kamer komt, kan ze daar ook hulp inschakelen. De Beschermde Wieg is bereikbaar voor hulp via telefoonnummer 0800-6005. Meer informatie over vondelingenkamers vindt u op www.beschermdewieg.nl.