DEN HELDER - De financiële positie van de gemeente Den Helder blijft ook de komende jaren goed. Dat blijkt uit de Kadernota 2022 – 2025 die deze week naar de gemeenteraad is verstuurd. Ook in het laatste jaar van deze collegeperiode hoeven geen bezuinigingen te worden doorgevoerd en ook geen lastenverzwaring. Bovendien is er financiële ruimte voor nieuwe investeringen en plannen. De Kadernota bevat een vertaling van de belangrijkste speerpunten uit het Helders akkoord en geeft richting voor de begroting voor 2022.

De Kadernota 2022-2025 van de gemeente Den Helder is de laatste kadernota van dit college. Deze verschijnt in een moeilijke periode voor veel inwoners, instellingen en bedrijven door de coronacrisis. Gelukkig lijken de ontwikkelingen op dit moment de goede kant op te gaan en gaat de samenleving langzaam maar zeker weer van het slot. Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat de positieve ontwikkelingen waar de gemeente mee bezig was, met extra energie voortgezet kunnen worden. En daarmee bijdragen aan goede vooruitzichten voor inwoners en bedrijven.

Een aantal (landelijke) ontwikkelingen bepaalt mede de inhoudelijke en financiële kaders die van belang zijn bij het maken van keuzes in de Kadernota. Zoals de verdere ontwikkeling van de coronacrisis en de impact voor inwoners, bedrijven en instellingen.
De Kadernota is gericht op de verdere uitvoering van de gemeente Den Helder en te anticiperen op de landelijke ontwikkelingen. We blijven in het kader van 'Van krimp naar groei' investeren in de ontwikkeling van een vitale en leefbare gemeente, waarin iedereen meetelt en mee kan doen: een zorgzame gemeente. Belangrijke aandachtspunten zijn behoud van werkgelegenheid in en verdere ontwikkeling van de haven. Tevens is van belang de beheersing van de kosten van de zorg door doelmatiger zorg op maat en de verdere ontwikkeling van een mooi en gastvrij stadshart. De voorbereiding voor Sail, dat in 2023 in onze gemeente georganiseerd wordt, is bovendien een mooie gelegenheid om onze gemeente als aantrekkelijke woon- en werkstad over het voetlicht te brengen.

Wethouder Financiën Kees Visser: ‘Deze Kadernota is er een om trots op te zijn. Ondanks de coronacrisis kunnen we de ambities uit het Helders akkoord doorzetten en blijven investeren in onze gemeente. De behoeften van onze inwoners en ondernemers staan daarbij centraal. We hebben als gemeente flink wat wensen voor de toekomst. Dan is het fijn om een financieel gezonde gemeente te zijn. Zodat we kunnen blijven bouwen aan een vitale en toekomstbestendige gemeente.’

De Kadernota is zowel incidenteel als structureel sluitend. Dat betekent dat uitgaven en inkomsten met elkaar in balans zijn. We hebben bovendien nog voldoende geld om mogelijke risico’s op te vangen.
Als de Kadernota is vastgesteld door de gemeenteraad gaat het college aan de slag om de plannen te verwerken in de begroting. De uitvoering van de plannen start in 2022.
De Kadernota is beschikbaar voor alle inwoners van Den Helder en te vinden op www.denhelder.nl/kadernota.