DEN HELDER - Met als titel 'Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen' hebben acht partijen, te weten Beter voor Den Helder, VVD, CDA, GroenLinks, D66, Stadspartij, PvdA en Seniorenpartij een definitief akkoord gesloten voor de nieuwe Raadsperiode in Den Helder. Tevens bereikten zij overeenstemming over de wethoudersploeg en over de portefeuilleverdeling.


Het nieuwe college zal vier nieuwe gezichten bevatten. Voor de VVD wordt Petra Bais wethouder en voor het CDA Fotigui Camara. GroenLinks en D66 zijn nieuw in het college en worden vertegenwoordigd door respectievelijk Tessa Augustijn en Chris de Koning. Michiel Wouters keert terug in het college namens de combinatie Beter voor Den Helder/Seniorenpartij. Hij zal na twee jaar worden afgelost door Remco Duijnker. Ook Peter de Vrij, namens PvdA, en Pieter Kos, namens de Stadspartij, keren terug in het college. De drie grootste partijen, Beter voor Den Helder/Seniorenpartij, VVD en CDA leveren een fulltime wethouder. De partijen met twee zetels in de raad, D66, GroenLinks, Stadspartij en PvdA, leveren een wethouder voor 0,8 fte.

Tijdens een openbare bijeenkomst op 29 augustus 2022 presenteren de coalitiepartijen het akkoord en overhandigen het akkoord aan burgemeester Jan de Boer. Daarna is er een extra raadsvergadering. In deze bijeenkomst wordt het akkoord besproken en worden ook de nieuwe wethouders benoemd.

De formateurs Kees Boelema Robertus en Hans Huibers zijn verheugd dat het formatieproces goed is afgerond: ‘Er ligt een solide coalitieakkoord waar de acht partijen mee van start gaan. En met de kandidaat-wethouders hebben we een mooie mix aan ervaring en vernieuwing. We hebben er alle vertrouwen in dat zij de uitdagingen die er liggen voortvarend oppakken.’