DEN HELDER - De gemeente Den Helder sluit niet uit dat er een rechtszaak wordt aangespannen tegen aannemerscombinatie Tuin van der Wal als de gebreken aan zwembad het Heersdiep/Aquacentrum Den Helder niet tijdig zijn opgelost.

"Vooruitlopend op een mogelijk juridisch traject (dat we liever niet zouden inzetten, maar alleen als het niet anders kan) zal de inzet van het overleg zijn om samen met de aannemerscombinatie alsnog tot constructieve -zowel in aard als in overleg- oplossingen te komen", zegt de gemeente in een raadsinformatiebrief.

De gemeente gaat eind augustus, begin september met Tuin van der Wal om de tafel. Voor die tijd wordt een lijst van alle gebreken gemaakt. "Om de veiligheid voor publiek en personeel te kunnen blijven garanderen, is opdracht gegeven aan een onafhankelijk adviesbureau om de kwaliteit van de constructie grondig te onderzoeken. De betonboringen die hiervoor benodigd zijn zullen zoveel mogelijk buiten de 'publieksuren' worden uitgevoerd."

Aansprakelijk
Er zal worden onderzocht of ook andere bij de bouw betrokken partijen juridisch aansprakelijk kunnen worden gesteld. "De inzet zal daarbij zijn dat de gemeente zo min mogelijk de financiële gevolgen zal hoeven dragen van de herstelwerkzaamheden en van de gevolgschade voor zowel de gemeente als de exploitant."

Aan het zwembad, dat vijf jaar geleden werd geopend, is volgens onderzoeken veel mis. Zo zitten er scheuren in de vloeren, komen wandtegels los, corroderen roestvrijstalen leidingen en ophangbeugels en zijn de bufferwatervaten in de kelder niet waterdicht, waardoor de bewapening van het beton mogelijk wordt aangetast. Wethouder Odd Wagner maakte zich eerder veel zorgen over de gebreken. "Een enorme renovatie, die bijna tegen nieuwbouw aan zit, is noodzakelijk."