DEN HELDER - Handhavers van de gemeente Den Helder hebben in 2018 187 keer gecontroleerd op het naleven van de Drank- en Horecawet. De controles zijn uitgevoerd bij horeca, slijterijen, buurthuizen, supermarkten en evenementen.

Er zijn vijf boetes uitgedeeld voor verschillende overtredingen. Zo zijn er twee evenementenorganisaties beboet voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. Eén horecabedrijf had geen geldige drank- en horecavergunning, één horecaorganisatie had medewerkers onder de 16 jaar in dienst, en bij een ander horecabedrijf was een leidinggevende regelmatig afwezig.

Waarschuwingen

Voor 96 overtredingen zijn waarschuwingen uitgedeeld voor het overtreden van de Drank- en Horecawet. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het ontbreken van een leeftijdssticker of het overtreden van vergunningvoorschriften door afwezigheid van een leidinggevende. Maar ook voor het niet kunnen tonen van een vergunning, niet naleven van de schenktijden of aanwezigheid van alcohol in een winkel waar dat niet is toegestaan.

Openbare orde
De gemeente doet er alles aan om het woon- en leefklimaat in de stad te verbeteren en de openbare orde te beschermen. Daarom worden regelmatig controles gehouden om te kijken of er geen sprake is van misstanden. Zo worden horecaondernemingen bijvoorbeeld gecontroleerd op brandveiligheid, vergunningen en het juist naleven van wet- en regelgeving.