DEN HELDER - Gisteravond is de gemeentelijke begroting voor 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting is structureel sluitend, heeft veel nieuwe wensen vertaald in geld en geeft geen lastenverhoging voor de inwoners. Ook hebben we geen grote bezuinigingen hoeven doorvoeren.

Belangrijke begrotingswensen zijn investeringen in de haven, het stadshart en in cultureel erfgoed. Ook komt er geld vrij voor Julianadorp voor onder andere het opknappen van het Loopuytpark en het initiatief ONS dorp. Verder is veel geld nodig voor alle zorgvoorzieningen. Daarvoor ontvangen we ook extra geld uit Den Haag.

Naast de nieuwe wensen is voldoende financiële ruimte voor het verder investeren in het onderhoud van openbare ruimte, bruggen, kades en monumentale panden. Bovendien is er voldoende geld voor de ontwikkeling van de cultuursector en geeft de gemeente de komende jaren een extra impuls aan energiebesparing en duurzaamheid. In de begroting is ook veel aandacht voor een veilige en groene stad. Zodat Den Helder een plek is voor iedereen om prettig te wonen. Voor wat betreft de verbinding naar de Teso, de drukte op de wegen en de bereikbaarheid van Den Helder steken we in op een verbeterslag. Samen met de provincie, buurgemeenten en partners gaan we daar mee verder om knelpunten aan te pakken.

“De financiën van Den Helder zijn op orde. De gemeente kan blijven investeringen in het wegwerken van achterstanden en het opknappen van de stad. Er is ruimte voor het uitbreiden van de werkgelegenheid en een goed sociaal beleid. Onze reservepositie is goed en de inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht”, stelt Kees Visser, wethouder Financiën. “Den Helder heeft de lijn naar groei weer te pakken en we worden steeds meer een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. En die lijn zetten we door!”

Sluitende begroting
In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van het komend jaar beschreven. De totale begroting heeft in 2020 een omvang van ruim € 200 miljoen. Het college van burgemeester en wethouders werkt met deze begroting de ambities van de gemeenteraad verder uit. De gemeente heeft een structureel sluitende begroting: waarbij de uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Met voldoende reserves om risico’s op te vangen en geld om verder te kunnen investeren.