DEN HELDER - Den Helder heeft van de provincie 200.000 euro ‘versnellingsgeld’ voor woningbouw gekregen. De provinciale subsidie is bedoeld om twee woningbouwlocaties sneller te ontwikkelen. Het gaat om het centrumplan Koningsplein/Spoorstraat en het project woningbouw StationZuid. Beide projecten krijgen 100.000 euro.


Om in aanmerking te komen voor de versnellingsgelden meldde de gemeente in 2019 een aantal nieuwbouwprojecten aan bij de provincie. Wethouder Heleen Keur: “De toegekende subsidies zijn het maximale bedrag dat we konden aanvragen voor deze periode. Ik ben heel blij dat de provincie Noord-Holland deze aanvragen heeft gehonoreerd. Het geld is niet bedoeld voor stenen of ander bouwmateriaal maar als een bijdrage in personeelskosten. Hiermee kunnen we extra capaciteit inhuren om woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied sneller tot ontwikkeling te brengen. Dat is heel belangrijk gezien onze woningbouwplannen voor de komende jaren. Onlangs is een begin gemaakt met de herontwikkeling van het Koningsplein/Spoorstraat. Hier komen ongeveer 125 woningen. In het project Station-Zuid ligt de focus op een toegevoegd woningassortiment binnen De Schooten. Het is de bedoeling om hier circa 60 appartementen te realiseren.

Aan een startnotitie voor dit plan wordt hard gewerkt. Ook vinden binnenkort gesprekken met bewoners en belanghebbenden plaats.”