DEN HELDER - De gemeente Den Helder wil dat de drie coffeeshops in de Koningsstraat naar een andere locatie verhuizen. Op die plek geven ze momenteel te veel overlast. De bedrijven moeten zelf op zoek naar andere panden. Bovendien zijn er strenge criteria, waaronder een minimale afstand van 350 meter tot scholen.

Vorig jaar wilde één van de coffeeshops verhuizen naar de Zuidstraat, wat onder bewoners van de aangrenzende Visbuurt op veel verzet stuitte. Uiteindelijk hield de gemeenteraad dat tegen, al is de verhuizing daarmee niet voorgoed van de baan. De gemeente informeerde de raad vandaag over de voortgang.

Op dit moment ligt er een principeverzoek van coffeeshop Tops, die wil zich vestigen op het Koningsplein. Volgens de gemeente voldoet die locatie, omdat het pand op de vereiste afstand tot scholen staat en er door de drukke weg veel sociale controle is. Ook is het Koningsplein een serieuze optie omdat dat plein vooral een recreatieve functie heeft, en in mindere mate wordt gebruikt voor bewoning.

Wel zit er op het plein een pand van het Leger des Heils, waar ook mensen met een drugsverleden worden opgevangen. Eerder zeiden bewoners van de Visbuurt te vrezen voor die combinatie. "Er zitten mensen tussen die een drugsprobleem hadden. Dan bestaat er een kans dat ze terugvallen in hun oude verslaving. Daar is helemaal niet over nagedacht."

De gemeente neemt de aanwezigheid van het Leger des Heils mee in de afweging, net als de resultaten van gesprek met de omgeving.

Andere coffeeshops
De andere twee coffeeshops hebben nog geen concrete plannen liggen. De gemeente ziet ruimte voor zeker één van de coffeeshops om zich te vestigen op het Ravelijncenter of op Willemsoord. Er wordt nog onderzoek naar gedaan en de gemeente blijft in gesprek met de coffeeshophouders.

Waarschijnlijk wordt in maart duidelijk wanneer de coffeeshops verhuisd moeten zijn.