DEN HELDER – Tien Helderse sporttalenten krijgen van de gemeente Den Helder een tegemoetkoming in de kosten die zij volgend sportseizoen maken voor het uitoefenen van hun sport. Het gaat om uitgaven voor onder meer contributie, sportkleding, trainingen en deelname aan wedstrijden en toernooien.

De sporters hebben een topsportstatus van het NOC*NSF in diverse sporten, zoals atletiek, turnen, waterpolo, wedstrijdzwemmen, basketbal, bowlen en rugby. Zeven van hen zijn jonger dan 18 jaar. Hoe hoog de bijdrage is hangt af van de kosten die de sporters maken. De gemeente betaalt per sportseizoen maximaal € 2.000 voor structurele kosten en € 2.000 voor incidentele kosten, bijvoorbeeld voor deelname aan een (inter)nationale sportwedstrijd. De subsidie is mogelijk dankzij de nieuwe Topsportregeling die het komende sportseizoen ingaat. Twee aanvragers krijgen geen tegemoetkoming; zij hebben geen topsportstatus of wonen niet in Den Helder.

Topsporters met een NOC*NSF status kunnen voor het komende sportseizoen alleen nog een aanvraag indienen voor deelname aan een evenement (incidentele sportactiviteit). Het moet dan gaan om een nationaal of internationaal toernooi (zoals een NK, EK, WK) of een trainingsstage. In beide gevallen moet een sportbond die is aangesloten bij het NOC*NSF die organiseren of erkennen. Voor seizoensgebonden sportactiviteiten kunnen aanvragen pas weer worden ingediend voor het sportseizoen 2019-2020.

Kijk voor meer informatie hierover op www.denhelder.nl.