DEN HELDER - Gemeente Den Helder financiert plannen om jeugd te helpen die nadelige gevolgen ervaart door de coronacrisis. Het Rijk stelt hier geld voor beschikbaar. Om het geld zo goed mogelijk te besteden vragen we ouders wat nodig is. Dat gebeurt vanaf 24 oktober 2022 via het platform ingesprek.denhelder.nl. Er is een budget van 280.000 euro voor de ideeën die we ophalen.


Sommige kinderen, jongeren en gezinnen hebben last van de gevolgen van de coronamaatregelen. De gemeente draagt graag bij aan het verminderen van deze last. In de eerste plaats gaan we op zoek naar ervaringen, ideeën en tips van ouders/verzorgers om dat zo goed mogelijk te kunnen doen. Dat inventariseren we via een enquête op ingesprek.denhelder.nl. Op basis van de reacties kijken we wat we samen met de ouders kunnen doen voor onze jeugd. Na de inventarisatie laten we zien hoe het geld van het Rijk wordt ingezet.

Vraag aan ouders/verzorgers

Wat kunnen ouders doen? Zij kunnen hun ervaringen, ideeën of tips delen op ingesprek.denhelder.nl. Het is nodig om zich te registreren voordat het platform voor het eerst wordt gebruikt. Daarna kan de enquête worden ingevuld.

Wethouder Pieter Kos: We vinden het belangrijk om eerst goed in kaart te brengen waar de behoefte ligt, bij ouders én ook jongeren. Daarom houden we deze enquête. Dan komt het geld ook daar waar het echt nodig is. We betrekken ook via Scholen aan Zee alle jongeren in het voortgezet onderwijs. Om ook van hen te horen waar we de jeugd mee kunnen helpen.

Het geld van de Rijksoverheid komt uit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO).