DEN HELDER - Naar aanleiding van een melding van inbraak of vernieling aan het pand Keizerstraat 1 is de gemeente samen met de politie poolshoogte gaan nemen. Op de derde verdieping bleek een deur en een kozijn totaal vernield te zijn. Hierdoor was een opening ontstaan waardoor het pand, vanuit de derde verdieping, toegankelijk was voor onbevoegden. In verband met de veiligheid heeft de gemeente besloten om de opening in het pand dicht te maken.

Duivenpoep
Daarnaast bleek dat duiven hun intrek in het pand hebben genomen en het pand vervuild hebben met poep. De hoeveelheid duivenpoep is zo ernstig dat dit schadelijk kan zijn voor de gezondheid van omwonenden.

Controles
Er zijn eerder controles geweest bij het pand en is er handhavend opgetreden. Bij deze controles werd geconstateerd dat er sprake was van lekkage en dat de bekabeling van de elektriciteit mogelijk voor brandgevaar kon zorgen.

Invulling van het pand
De gemeente gaat binnenkort met de eigenaar om tafel om invulling te geven aan het pand. Mocht de gemeente er niet uitkomen met de eigenaar, dan zal de gemeente het pand zo spoedig mogelijk schoonmaken om ervoor te zorgen dat in ieder geval de veiligheid en de gezondheid van omwonenden niet meer in het geding is. De kosten hiervan worden verhaald op de eigenaar.