DEN HELDER - De ruimtenetten (speelgelegenheid) aan het Van Der Vaartplantsoen in Den Helder hebben hun langste tijd gehad: na 22 jaar worden ze morgen verwijderd. Ze voldoen niet meer aan de veiligheidsnormen.

De kabels beginnen te rafelen en breken door. De gemeente heeft het afgelopen jaar al drie keer reparaties laten uitvoeren maar de netten zijn nu echt op. Helaas voor de kinderen uit de buurt komt er dit jaar in ieder geval geen ander speeltoestel voor in de plaats. Of dat komend jaar het geval is, hangt af van het beschikbare budget.