DEN HELDER - Sinds jaar en dag informeren we onze inwoners over geboorte-, huwelijks- en overlijdensaangiften. Dat gebeurt via publicaties in de media en op onze gemeentelijke website. Met de intrede van de nieuwe verordening Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behoren deze publicaties binnenkort tot het verleden.

Volgens de AVG mogen we persoonsgegevens alleen publiceren als we daarvoor toestemming hebben gekregen. Dit zou inhouden dat wij hiervoor een archief van verklaringen moeten bijhouden. Zo’n administratie vraagt teveel tijd. Daarom hebben wij besloten af te zien van de publicaties. De aangiften van de komende week zijn de laatste die wij publiceren.