DEN HELDER - Na ruim 31 jaar keert een gedeelte van de gemeentelijke organisatie tijdelijk terug aan de Kerkgracht 1. Tijdelijk, want de gemeente Den Helder huurt het vroegere stadhuis tot uiterlijk 1 juli 2023 van Helder Vastgoed BV, onderdeel van Woningstichting. Dat gebeurt in afwachting van de realisering van een permanent stadhuis op Willemsoord.

Gemeentesecretaris Robert Reus en algemeen directeur Robbert Waltmann van Woningstichting tekenden vandaag aan de Kerkgracht het huurcontract. Dat gebeurde in de vergaderzaal, waar decennia lang gemeenteraad, burgemeester en wethouders bijeen kwamen. Directeur Robbert Waltmann is blij met de terugkeer van de gemeente op historische grond: ”Kerkgracht 1 heeft altijd zijn stijl en allure behouden en is daarmee een uitstekend visitekaartje voor de gemeentelijke organisatie.’’

Gemeentesecretaris Robert Reus: ”Dit is een prachtige locatie voor onze dienstverlening aan de inwoners. Ook de gemeenteraad, commissies en raadsfracties zullen van hieruit werken. Vanaf 2 januari is het zover, dan kan iedereen terecht bij de publieksbalies aan de Kerkgracht.” Hij laat weten dat ook het college verheugd is dat binnen de tijdelijke oplossing dit historische pand aan de Kerkgracht, dat zo’n prominente rol heeft gespeeld in het bestuur van Den Helder, weer even beschikbaar is voor de publieksfuncties.

Voor trouwlustigen is er ook goed nieuws: het wordt weer mogelijk om hier te trouwen. Het grootste deel van de ambtelijke organisatie blijft, totdat het gemeentehuis op Willemsoord klaar is, gehuisvest in het kantoor op Kooypunt (pand Rabobank).

De gemeente huurt vanaf 1 augustus voor maximaal vier jaar het gebouw aan de Kerkgracht, dat bereikbaar is via buslijn 31. Vanaf augustus worden de benodigde aanpassingen en modernisering van het interieur uitgevoerd.

Het rijksmonument aan de Kerkgracht 1 werd in 1851 gebouwd als weeshuis. Vanaf 1926 diende het als gemeentehuis van Den Helder. In 1987-1988 verhuisden stadsbestuur en ambtelijke organisatie naar het voormalige zorgcentrum Zuyder-Horn aan de Drs, F. Bijlweg. Kerkgracht 1 was lange tijd voorbestemd om door projectontwikkelaars te worden ingericht met appartementen, maar die plannen zijn nimmer uitgevoerd. Helder Vastgoed BV nam het gebouw in 2018 over en onderzoekt de komende jaren welke bestemming het gebouw vanaf 2023 kan krijgen, als de gemeente Kerkgracht 1 heeft verlaten.