DEN HELDER - De gemeente Den Helder treedt op tegen loodsen en garages die als een verkapte kroeg worden gebruikt. Daar zijn ze niet voor bedoeld en het is niet toegestaan. Het geeft geluidsoverlast en het is onverstandig in deze coronatijd, onder meer door gebrekkige ventilatiemogelijkheden. Ook is het minder veilig omdat deze locaties niet voldoen aan de veiligheidseisen van horeca. Burgemeester Jan de Boer roept mensen op om dit niet te doen.


Bij de feesten die tot op heden zijn beëindigd, werden regelmatig minderjarigen aangetroffen op wie geen toezicht was. Dat brengt risico’s met zich mee van overmatig drankgebruik. Veiligheidsrisico’s zijn ook dat er bij loodsen over het algemeen geen vluchtwegen zijn, en er geen rekening wordt gehouden met een maximaal aantal bezoekers voor de beschikbare ruimte. Noch is er sprake van brandwerend materiaal. Het belang van goede ventilatie wordt overal benadrukt als het gaat om de bestrijding van corona. Ook die mogelijkheden zijn aanzienlijk beperkter in loodsen en garages met een beperkte oppervlakte.

Aansprakelijkheid
Wat misschien minder bekend is, is dat als er iets gebeurt, de eigenaar of huurder van het pand medeaansprakelijk is. Ook als er overlast wordt veroorzaakt voor de omgeving. Het is ook onzeker of eventuele schade gedekt wordt door de verzekering.

‘Ik roep mensen dringend op om dit niet te doen’, zegt burgemeester De Boer. ‘Naast bovengenoemde redenen, is het al schrijnend genoeg dat de horeca gesloten is en het heel moeilijk heeft. Dat maakt het oneerlijk én onverstandig dat je bewust risico’s neemt, terwijl het coronavirus nog rondwaart.