DEN HELDER - De gemeenteraad van Den Helder heeft maandagavond 15 mei 2023 de Laadvisie Elektrische Voertuigen vastgesteld. In deze visie staat de strategie van de gemeente om tot 2030 te werken aan een dekkend netwerk van openbare laadvoorzieningen op loopafstand. De gemeente houdt rekening met een behoefte aan 120 extra laadpalen in 2025. De locaties waar die laadpalen in de toekomst kunnen worden ontwikkeld, worden vooraf vastgelegd in een plankaart. Op die plankaart kunnen inwoners binnenkort via participatieplatform ingesprek.denhelder.nl hun mening geven.

De transitie richting duurzame, elektrische mobiliteit neemt momenteel een grote vlucht. De gemeente Den Helder wil die transitie stimuleren, door actief laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen aan te leggen. Daarvoor werkt de gemeente al een aantal jaar samen met de Metropoolregio Amsterdam en Total Energies. Die samenwerking heeft tot op heden al geleid tot de realisatie van ongeveer 70 openbare laadpalen binnen de gemeentegrenzen. De komende jaren neemt het aantal elektrische auto’s verder toe en zullen nog veel meer laadpalen nodig zijn: naar verwachting zo’n 187 stuks in 2025.

Goede spreiding laadpalen

Om die palen snel te kunnen realiseren, worden geschikte locaties van tevoren uitgekozen en vastgelegd in een plankaart. Zo houdt de gemeente regie op een goede spreiding en ruimtelijke inpassing. Voordat de plankaart wordt vastgesteld, wil de gemeente inwoners en bedrijven uitgebreid de mogelijkheid geven om in te spreken op de voorgestelde locaties. Om hier de aandacht op te vestigen, worden binnenkort alle toekomstige laadplekken voorzien van een straatschildering met uitnodiging om mee te denken.

Laadpaal op loopafstand

De gemeente heeft als doel een dekkend netwerk van laadpalen in de bebouwde kom op loopafstand (300 meter) te realiseren. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om de druk van het laden op de openbare ruimte en het parkeren te beperken. Daarom bepaalt de Laadvisie dat laadpalen alleen kunnen worden aangevraagd door inwoners of bedrijven zonder laadmogelijkheid op eigen terrein. Ook worden nieuwe palen pas ontwikkeld zodra er lokaal een concrete vraag naar ontstaat, of als bestaande palen in de buurt zeer intensief worden gebruikt. Tenslotte gaat de gemeente ook meewerken aan kabelgoten als oplossing om auto’s op straat te kunnen laden met eigen stroom.

Snelladers


Naast laadpalen met een reguliere laadsnelheid, gaat Den Helder vanaf 2024 op strategische plekken ook investeren in snelladers. Met hun hoge vermogen kunnen snelladers een auto binnen 15 tot 30 minuten volledig opladen. Ideaal voor bezoekers, Kenmerk: AU18.12598 maar ook van belang voor de Helderse logistieke bedrijven om de overstap naar een elektrisch wagenpark te maken.