DEN HELDER - Wethouder Petra Bais, Woontij-directeur Jan van Andel en voorzitter Joke van Beveren van Bewonersvereniging Nieuwediep hebben maandag hun handtekeningen gezet onder nieuwe prestatieafspraken. De afspraken gaan over het toevoegen van woningen, verduurzamen van de woningvoorraad en over samenwerking.


Met de ‘Meerjarige Prestatieafspraken 2023-2027’ willen de gemeente, Stichting Woontij en de bewonersvereniging samen werken aan een veilige en gezonde woon- en leefomgeving in Den Helder. Aandachtspunten zijn: voldoende aanbod van huurhuizen, betaalbaarheid, verduurzaming, goed onderhoud, woningen voor kwetsbare doelgroepen, leefbaarheid en armoedebestrijding.

Daarnaast zijn afspraken vastgelegd over bouwplannen van Woontij. Zo gaat de woningcorporatie appartementen bouwen op de voormalige plek van basisschool De Windwijzer aan de Javastraat in Den Helder. “Mooi dat er weer goede, betaalbare huizen bij komen in de stad”, vindt wethouder Bais van Wonen. “Want iedereen verdient een fijne plek om te wonen. Daar zetten we ons ook de komende jaren samen voor in.”

Woontij heeft ruim 700 woningen in bezit in de gemeente Den Helder.