DEN HELDER - Ouders met een kind op de peuter- of kinderopvang die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van het Rijk kunnen vanaf 1 januari een gemeentelijke bijdrage krijgen. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij naar een peuter- of kinderopvang gaan. Met de gemeentelijke bijdrage biedt de gemeente alle kinderen een goede basis voor het onderwijs.

Goede basis
De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Een goede start op school is de basis voor een goede toekomst. De peuter- en kinderopvang is een middel om een kind voor te bereiden op de basisschool. Op veel peuter- en kinderopvanglocaties is er extra aandacht voor taal. Spelenderwijs werken kinderen aan hun taalontwikkeling. Een eventuele achterstand wordt hierdoor zoveel mogelijk voorkomen. Wie niet of weinig werkt krijgt voor deze opvang geen bijdrage van het Rijk. Dat kan een reden zijn om een kind niet aan te melden voor de peuter- of kinderopvang. Die belemmering wil de gemeente wegnemen. Daarom kunnen ouders die niet of minder dan 12 uur per week werken via de gemeente een tegemoetkoming krijgen in de kosten.

Bijdrage aanvragen
Tijdens de aanmelding bij de opvang naar keuze komt de gemeentelijke bijdrage aan de orde. Daarna regelt de opvang verder alles met de gemeente. Het geld dat de gemeente bijdraagt gaat direct naar de opvang. Hoeveel die bijdrage is hangt af van het inkomen.