NOORD-HOLLAND - Om de Kop ook in de toekomst bereikbaar én leefbaar te houden, slaan de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en de provincie Noord-Holland de handen ineen.


Samen hebben zij de Werkagenda Mobiliteit Kop van Noord-Holland opgesteld, met een gezamenlijke focus en tientallen projecten die bijdragen aan het samen verminderen, veranderen en verbeteren van mobiliteit.

Hoe kunnen we het regionale OV versterken? Welke knelpunten voor (snel)fietsers kunnen we wegwerken? Op welke manier zorgen we voor minder schadelijke uitstoot van de mobiliteit? Hoe zorgen we ervoor dat inwoners meer gebruik maken van het OV en de fiets? Deze en nog veel meer vragen kwamen aan de orde bij het opstellen van de Werkagenda Mobiliteit Kop van Noord-Holland.

Veranderen is noodzakelijk

Tussen 2017 en 2040 komen er in Noord-Holland 250.000 woningen en ruim 200.000 banen bij. Dat betekent dat er de komende jaren veel Noord-Hollanders bijkomen. Als we ons reisgedrag en goederenvervoer niet veranderen, leidt dat tot 40% meer verkeer en CO2-uitstoot én staan we met z’n allen stil. Daarom maken gemeenten en provincie per regio afspraken wat er nodig om ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te blijven.

Voor gedeputeerde Bereikbaarheid en Leefbaarheid van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof, zijn dit uitdagingen die samen opgepakt dienen te worden. Voorzieningen en informatie bepalen voor een groot deel de vervoerskeuze. Samen met gemeenten kan de provincie hier invloed op uitoefenen. Een werkagenda helpt om de krachten te bundelen. De provincie streeft ernaar dat in alle regio’s een Werkagenda Mobiliteit komt.

Werkafspraken

De Werkagenda Mobiliteit Kop van Holland vat samen wat in de Kop op korte en langere termijn wordt gedaan aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid. Veel van de projecten bevinden zich nog in een verkennende of onderzoeksfase. Maar er zitten ook projecten tussen waarvan inwoners de effecten de komende jaren al kunnen gaan merken, zoals het plaatsen van pakketkluizen.

Voorbeelden van projecten waaraan samen wordt gewerkt

  • Doorontwikkeling van het regionale openbaar vervoer
  • Regionale uitvoeringsagenda verkeersveiligheid Kop van NH
  • Doorontwikkeling van het laadinfrastructuurnetwerk
  • Inventariseren knelpunten en ontbrekende schakels landbouwroutenetwerk
  • Realisatie van regionale doorfietsroutes
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid op verschillende provinciale wegen
  • Onderzoek naar de voor- en nadelen van zones met geen uitstoot

Regionale werkagenda Mobiliteit Kop van Noord-Holland

De Regionale Werkagenda Kop van Noord-Holland 2022-2024 is een product van de provincie Noord-Holland en de 4 Kopgemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. De agenda wordt jaarlijks geactualiseerd. De 4 gemeenten en de provincie werkten eerder samen in het programma De Kop Werkt! De nog niet uitgevoerde bereikbaarheidsprojecten uit dat programma zijn nu onderdeel van de Regionale werkagenda.

Slim, schoon en veilig door Noord-Holland

De provincie Noord-Holland investeert in bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. De verkeersveiligheid staat daarbij altijd voorop. Wij maken het voor de reiziger makkelijker om voor fiets en openbaar vervoer te kiezen en investeren in maatregelen die de CO2-uitstoot door verkeer verminderen. Wij gebruiken de nieuwste technieken om ons daarbij te helpen. Onze eigen infrastructuur onderhouden we zo duurzaam mogelijk en met respect voor natuur en milieu. We investeren in innovaties in de weg- en waterbouw. Zo houden we Noord-Holland bereikbaar én leefbaar. Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland, daar gaan wij voor.