DEN HELDER - Criminele netwerken infiltreren in de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Deze infiltratie van de onderwereld mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf zijn groot. Gelijke kansen en het speelveld voor bonafide ondernemers en bedrijven worden hierdoor ernstig verstoord.

Ondernemers uit het midden- en klein bedrijf in Den Helder zijn uitgenodigd om op woensdag 4 juli tijdens een themabijeenkomst ervaringen uit te wisselen. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen besproken en is er aandacht voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Vooral daar waar de aanpak ondernemers in het MKB raakt.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Den Helder, de politie, het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Noord-Holland en de Provincie Noord-Holland.

Ondernemers uit het midden -en klein bedrijf zijn van harte uitgenodigd om met collega-ondernemers en deskundigen van de lokale overheid van gedachten te wisselen over de noodzaak en de mogelijkheden om het MKB weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. Aanmelden kan via e-mailadres s.lemmers@denhelder.nl of telefonisch via 0223-678601.

De bijeenkomst wordt gehouden in de theater de Kampanje Willemsoord 63 in Den Helder. Inloop is vanaf 18.00 uur. Gestart wordt om 18.30 uur en het duurt tot 21.00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.