DEN HELDER - Afgelopen najaar en winter heeft het fietspad langs de Doggersvaart regelmatig blank gestaan. Deze wateroverlast wilt gemeente Den Helder in de toekomst voorkomen. Daarom laten zij langs het fietspad ter hoogte van de Kanostraat een sleuf met grind maken met op de bodem een drain die het regenwater afvoert. Hieronder leest u waarom zij voor deze vorm van drainage kiezen en over het ontstaan van een speelheuvel.

Gemeente Den Helder heeft het volgende bekend gemaakt:

Behoud buffermogelijkheid sloten voor extreme situaties
Doordat het klimaat langzaamaan verandert moeten wij met de effecten hiervan leren omgaan (het wordt warmer en het kan extremer gaan regenen). We willen daarom regenwater niet meer gelijk afvoeren naar de dichtstbijzijnde sloot of gracht. Het is beter om het regenwater eerst te sturen naar een plek waar het geen overlast veroorzaakt. Door dit water niet direct af te voeren naar sloten of grachten betekent dat bij extreme regenbuien de sloten en vaarten het regenwater beter kunnen verwerken. Wij zullen dus vaker het regenwater vertraagd moeten afvoeren.

Vorm drainage
Het regenwater dat nu nog regelmatig voor overlast zorgt op het fietspad willen wij eerst tijdelijk opslaan in een ondiepe greppel. Het grasveld tussen de Kanostraat en de Treilerstraat biedt voldoende ruimte om hier een greppel te maken. In de praktijk betekent dit dat de greppel de meeste dagen van het jaar droog staat. Zo af en toe zal er een laag water van tien à twintig centimeter in staan. Bij een waterdiepte van een halve meter, wordt het regenwater via een overloop alsnog afgevoerd naar de vaart naast de weg. Voor kinderen kan het een leuke speelaanleiding zijn om in de greppel te gaan spelen. Voor hele jonge kinderen vormt het wel een risico als er veel water in staat. Er komt namelijk geen hek om de greppel heen! Wij adviseren u om hiermee rekening te houden.

Speelheuvel
Door de graafwerkzaamheden blijft er veel grond over. Hiermee willen wij een speelheuvel maken voor de kinderen. Op de bijgevoegde tekening is globaal aangeven waar de speelheuvel kan komen en wat de vorm kan zijn.