DEN HELDER - Het Gerechtshof in Amsterdam heeft de gemeente gelijk gegeven in de door de heer Scholte tegen de gemeente aangespannen hoger beroepszaak over de uitspraak van de voorzieningenrechter van 1 februari 2018. In die uitspraak had de voorzieningenrechter bepaald dat de heer Scholte de beslaglegging op het pand aan de Middenweg 172-174 moest opheffen. Het hof laat het oordeel van de voorzieningenrechter nu in stand.

De heer Scholte had beslag laten leggen op het pand aan de Middenweg 172-174, omdat hij wilde voorkomen dat de gemeente het aan de firma Tuin zou verkopen. De voorzieningenrechter oordeelde dat de beslaglegging moest worden opgeheven, omdat de gemeente – kort gezegd – aannemelijk had gemaakt dat de vordering van Scholte ondeugdelijk was. Scholte kon niet aannemelijk maken dat er een overeenkomst tussen hem en de gemeente tot stand was gekomen. Ook mocht hij er niet op vertrouwen dat er een overeenkomst tot stand zou komen. Tot slot oordeelde de voorzieningenrechter dat de belangen van de gemeente om het beslag op te heffen zwaarder wogen dan de belangen van Scholte. Het hof in Amsterdam bevestigt nu het vonnis van de voorzieningenrechter en stelt Scholte ook in het ongelijk.

Het arrest van het gerechtshof geeft opnieuw aan dat, op grond wat de heer Scholte heeft aangevoerd over het verloop van de besprekingen tussen hem en (de advocaat van) de gemeente, geen overeenkomst over aankoop van object Middenweg 172-174 door Scholte tot stand is gekomen. Ook is niet aannemelijk geworden dat hij gerechtvaardigd erop heeft mogen vertrouwen dat een koopovereenkomst uiteindelijk tot stand zou komen. Het stond de gemeente dan ook vrij om – nadat Scholte een finaal aanbod niet had aanvaard – de gesprekken met hem af te breken. Het belang dat de gemeente heeft bij het opheffen (en opgeheven houden) van het beslag door Scholte dient te prevaleren.

Wij vinden het spijtig dat er weer een rechter nodig was om duidelijkheid in de situatie te scheppen. De firma Tuin presenteert eind van het jaar/begin volgend jaar hun plannen met het pand. Dat dan ook dit deel van het stadshart opgeknapt wordt, is ons belangrijkste doel.

Dit hoger beroep zag op het opheffen van het beslag waardoor de gemeente het object aan firma Tuin kon leveren. Onder meer de vermeende overeenstemming met Scholte is inzet van een door Scholte geïnitieerde bodemprocedure. Daar wordt op 23 januari uitspraak over gedaan.