DEN HELDER - De Koopvaardersschutsluis (KVSS) moet gerenoveerd worden. Een week geleden was de eerste proefvaart van de omvaarroute die nodig is tijdens deze renovatie. Een leeg zandschip van de firma Spaansen, de Zandexpress5 (89,5 bij 9,5 meter), voer de Koopvaarders Binnenhaven af tot aan de Boerenverdrietsluis. Daar draaide hij 180 graden in de Binnenhaven en voer weer terug naar het Noordhollandsch kanaal.


Deze eerste proefvaart met een binnenvaartschip is onderdeel van het inrichten van een veilige, vlotte en verantwoorde omvaarroute tijdens de renovatie van de Koopvaardersschutsluis.

Samenwerking staat centraal

De testvaart is uitgevoerd met hulp van vele vrijwilligers waaronder zeekadetten, jachthavenbeheerders en bedrijven langs de omvaarroute. De firma Spaansen heeft zijn schip belangeloos beschikbaar gesteld. Langs de kades tot de Boerenverdrietsluis hebben zij op veertien meetpunten de stroming, verticale waterverplaatsing en het effect van de doorvaart op kades en steigers gemeten.

Veel partijen waaronder Port of Den Helder, de Rijkshavenmeester, provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het bedrijfsleven maar ook Willemsoord, het KIM en scheepvaartvertegenwoordigers, werken momenteel nauw samen. Doel is om in 2023/2024 samen voor een veilige omvaarroute, met minimale overlast voor alle betrokkenen, te zorgen.

Er volgen nog meerdere proefvaarten. Zo wordt nog een keer dezelfde route gevaren, maar dan met een geladen schip. Ook komt er een proefvaart bij het omvaarroutedeel van de Boerenverdrietsluis tot het Nieuwe Diep. De onderzoeksresultaten van de proefvaart bepalen welke vervolgonderzoeken er nodig zijn voor de omvaarroute.

Al met al kan gezegd worden dat het een heel geslaagde testvaart was, óók tot grote tevredenheid van burgemeester Jan de Boer die de proef vanaf de kade volgde. ‘Het verheugt mij bijzonder. Hopelijk kunnen we dezelfde conclusie trekken bij een volgende proefvaart met een beladen schip.’