DENHELDER - Het college van Den Helder wil grote stappen zetten in het bestrijden van armoede bij inwoners van Den Helder. Samenwerking met elf maatschappelijke organisaties maakt dat mogelijk.

In het collegeprogramma 2018-2022 staan een aantal stappen waarmee armoede wordt aangepakt:
• De regels en het systeem voor tegemoetkoming worden vereenvoudigd.
• Inwoners van de gemeente Den Helder worden ondersteund bij het realiseren van een toekomst zonder problematische schulden.

Deze en nog veel meer acties moeten ertoe leiden dat armoede in Den Helder met 12% is teruggedrongen eind 2021 ten opzichte van de armoedecijfers over 2017.

Wethouder Peter de Vrij: “De maatschappelijke actualiteit van armoedeproblematiek zien wij sterk terug in de Helderse samenleving. Wij voelen de politieke en maatschappelijke urgentie om deze problematiek klein te krijgen. Ook onze maatschappelijke partners zijn ervan doordrongen dat armoedeproblematiek van ons allemaal is en alleen in samenwerking effectief aangepakt kan worden.”

Helders platform armoedebestrijding
Dit urgentiegevoel leidde in december vorig jaar op initiatief van de Rabobank tot een bijeenkomst van elf maatschappelijk betrokken partijen (in de bijlage staan de organisaties en hun verklaring). Zij spraken met elkaar af om een Helders platform voor armoedebestrijding in te richten. Vanaf 17 oktober 2019 staat een team klaar om armoedeproblematiek van Helderse inwoners op te lossen. Meer informatie hierover volgt nog.

Deze aanpak is erop gericht om eerdere en snellere hulp te bieden, gezinnen in armoede weerbaar te maken en hen weer perspectief te bieden