DEN HELDER - Goed nieuws voor vogels en andere wilde dieren in Den Helder en omstreken: de bouw van een nieuwe opvanglocatie in Den Helder gaat echt van start! Op woensdag 7 oktober 2020 ondertekenden wethouder Remco Duijnker en directeur Katelijne van Spronsen van de stichting Wildopvang De Helderse Vallei de dienstverleningsovereenkomst voor wildopvang. De overeenkomst werd ondertekend bij De Helderse Vallei, op de toekomstige bouwlocatie van de nieuwe wildopvang.

De betrokken partijen, bestuur en medewerkers van De Paddestoel en De Helderse Vallei en de gemeente Den Helder, zijn heel blij met deze grote stap op weg naar een stabiele toekomst voor het dierenwelzijn van wilde dieren in de stad en omliggende regio.

Wethouder Duijnker: ‘Wat een mooie mijlpaal; de zorg voor in het wild levende dieren hebben we met elkaar goed geregeld. Er is geld, een onderkomen voor de dieren is in de maak en organisatorisch hebben we het voor elkaar. Hier gaan niet alleen de dieren maar ook onze inwoners van genieten.’

Katelijne van Spronsen, directeur van De Helderse Vallei en tevens stichting Wildopvang De Helderse Vallei: ‘We zijn trots dat we de wildopvangtaak aan ons duurzaamheidscentrum kunnen toevoegen. Een belangrijke taak die een nieuwe dimensie zal geven aan onze natuur- en duurzaamheidseducatie.’

In december 2019 werd het plan om nieuwbouw voor vogel- en wildopvang te realiseren op het terrein van De Helderse Vallei goedgekeurd door de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder. In 2020 werd tijd gestoken in de praktische voorbereidingen en juridische en contractuele voorwaarden daarvoor. Op 24 september 2020 is de Stichting Wildopvang De Helderse Vallei opgericht. De vereniging Vogelasiel De Paddestoel zal op termijn, na verhuizing naar de nieuwe locatie, opgeheven worden. De wildopvangtaak wordt vanaf dat moment uitgevoerd vanuit de nieuwe stichting, net als de coördinatie van educatie over wilde dieren en hun leefomgeving.

Iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen omtrent de Wildopvang, kan zich daarvoor aanmelden via www.deheldersevallei.nl/nieuws.