DEN HELDER - Jarenlang mocht de Helderse horeca niet op gerichte tijden voor minder geld drank verkopen. Maar dat is nu verleden tijd: happy hour mag weer. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Vertrekkend burgemeester Koen Schuiling vindt het jammer. "Dit staat haaks op alle inspanningen die we hebben gedaan om drankgebruik terug te dringen."


Het CDA was er voorstander van om het happy hour-verbod op te heffen. "Steeds meer gemeenten hebben het al geschrapt. De horeca heeft de afgelopen jaren al veel meer verantwoordelijkheid gekregen. Ze moet verantwoord schenken, hoeveel een biertje kost heeft daar niets mee te maken", vond raadslid Edwin Krijns.

Drank en lachgas
Bovendien helpt het afschaffen van happy hour niet: jongeren drinken zich volgens hem voor het uitgaan thuis in. Een groter probleem is dat ze goedkoop drank kopen en zich uit het zicht van de autoriteiten te buiten laten gaan aan drank en lachgas.

Toch is vertrekkend burgemeester Koen Schuiling teleurgesteld dat het verbod is afgeschaft. "Het is ingevoerd omdat we in de regio en zeker ook in deze stad excessief drankgebruik tegenkwamen, ook onder jongeren. Dit staat haaks op alle inspanningen die we de afgelopen jaren hebben gedaan om drankgebruik terug te dringen."

Niet unaniem
De motie werd overigens niet unaniem gesteund: onder meer D66, ChristenUnie en Stadspartij stemden tegen. PvdA was er niet blij mee, maar stemde toch voor: "Ik zie de risico's van de burgemeester, maar we moeten samen met de horeca tot nieuwe oplossingen komen om drankmisbruik tegen te gaan", aldus PvdA'er Pieter Blank.